Thêm dự án đầu tư hạ tầng KCN gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Giang được phê duyệt

Đông Bắc 18:20 | 09/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang.

Dự án được thực hiện ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 90 ha; tổng nguồn vốn 996 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án từ ngày 4/11/2022 đến hết ngày 5/2/2057. Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang là chủ đầu tư dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

 Dự án được thực hiện ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh BBG. 

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến thẩm định của các bộ.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung đã xử lý, phê duyệt liên quan đến phần diện tích hiện trạng đất ở tại đô thị 57,54 ha và các loại đất khác trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong việc phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích này (nếu có); xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật...

Cũng theo Quyết định, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm thực hiện, quy mô diện tích của dự án vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025 và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan khác để bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm rà soát, bảo đảm tiến độ giao đất cho  dự án phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022...

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang bảo đảm góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Công ty thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển địa phương.

Cần đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án khu công nghiệp rộng hơn 377 ha

Liên quan đến dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, mới đây, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Yên Lư thuộc địa phận xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Dự án Khu công nghiệp Yên Lư có quy mô khoảng 377 ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 31/12/2021. Công ty CP Bất động sản Capella là chủ đầu tư hạ tầng.

Theo Kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng chia làm 03 giai đoạn, do UBND huyện Yên Dũng chủ trì. Đợt 1, giải phóng 150 ha, hoàn thành trước ngày 15/10/2022; đợt 2 giải phóng 120 ha, xong trước 30/7/2023 và đợt 3 giải phóng 107 ha, hoàn thành trước 30/01/2024.

Huyện Yên Dũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Giai đoạn 1 của Dự án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 173,47 ha) tập trung ở các thôn: Yên Hồng, Yên Tập Bắc, Yên Tập, Yên Tập Bến, Long Trường Vân, An Thái và Yên Tập Cao.

Tính đến ngày 05/11, đã thực hiện kê khai, kiểm đếm được 665/692 hộ gia đình (đạt 96,1%) và 02 tổ chức, còn 27 hộ chưa kê khai. Tương ứng với diện tích đã kê khai, kiểm đếm 152,4/155,6 ha đất của hộ gia đình, cá nhân, còn 3,2 ha chưa ký kê khai, kiểm đếm.

 

 Địa điểm xây dựng khu công nghiệp Yên Lư, Bắc Giang. Ảnh BBG.

 Về công tác thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, huyện Yên Dũng đã ban hành quyết định thu hồi 2 đợt và phê duyệt hồ sơ đợt 3 với tổng diện tích 56,91 ha. Tổng số hộ đã nhận tiền bồi thường là 287/288 hộ (riêng đợt 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ, chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường). Hiện đang tiếp tục lập phương án giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 cho 98,71 ha đất nông nghiệp.

Ông Phan Thế Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng tập trung cao cho công tác, lãnh đạo, sát sao trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo sự thống nhất, thông suốt, liền mạnh, tạo sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi để sớm có mặt bằng phục vụ cho thi công xây dựng.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, kê khai, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả tiền và thiết lập hồ sơ thuê đất theo quy định; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích khu công nghiệp Yên Lư thuộc giai đoạn 1 xong trong tháng 12/2022.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường ĐH5B đảm bảo thông tuyến, kết nối với huyện Việt Yên đầu tháng 12/2022.