Thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 78,1% dự toán

08:32 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019….
Tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý đạt 135.511 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, trong đó thu từ dầu thô đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán. Thu nội địa đạt 133.677 tỷ đồng, bằng 11% dự toán. Tính đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán. Thu nội địa đạt 950.240 tỷ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tính đến ngày 15/10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 14.590,72 tỷ đồng bằng 129,48% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 33.466,78 tỷ đồng bằng 117,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỷ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tổng cục Thuế: Thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 78,1% dự toán
 
Riêng đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 525,08 tỷ đồng; giảm lỗ 9.042,61 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.190,71 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 278,82 tỷ đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 3.125,84 tỷ đồng.
 
Cùng với đẩy mạnh thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ. Ước 10 đã thu hồi được 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.615 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.098 tỷ đồng.
 
Tổng cục Thuế cho biết, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán.
 
Tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020 ngày 3/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu các Cục Thuế rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tổ chức đôn đốc thu ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với một số khoản thu ngân sách trung ương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Để giảm nợ đọng thuế, Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cần tiếp tục triển khai các đoàn công tác để đôn đốc thu nợ đối với các địa phương có số nợ lớn; kiểm tra việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc kịp thời số thuế GTGT, TTĐB kỳ tính thuế tháng 5/2020 được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 109/2020/NĐ-CP nộp kịp thời vào ngân sách.
 
Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đề nghị các Cục Thuế cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình trây ỳ nợ thuế. Phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với 31/12/2019.
 
Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu cơ quan thuế các cấp cần đẩy nhanh tiến độ thanh kiểm tra, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang thực hiện dở dang. Các Cục Thuế cần tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước, Ban Kiểm tra TW, Thanh tra Bộ Tài chính; đôn đốc kịp thời các khoản thu này vào ngân sách.
 
Cùng với tăng cường các biện pháp thu ngân sách, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng Chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.
 
HOÀNG QUÂN