Tổng cục Thuế yêu cầu công khai thông tin người nợ thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu công khai thông tin người nợ thuế

Trong bối cảnh một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm 31/12/2022, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh. Công văn bao gồm nội dung yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn.
Hà Tĩnh: Giải bài toán thu hồi nợ đọng thuế

Hà Tĩnh: Giải bài toán thu hồi nợ đọng thuế

Dịch COVID-19 ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nguyên nhân đẩy tình trạng nợ thuế tăng cao. Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 811 tỷ đồng tiền nợ cấp quyền khai thác khoáng sản chưa thể thu hồi, trong đó 747 tỷ đồng là tiền cấp quyền.