Thu ngân sách trên địa bàn TP HCM đạt hơn 42.000 tỷ đồng trong tháng 1

15:58 | 06/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM ước tính đạt 42.471 tỷ đồng trong tháng 1/2020. đạt 11,6% so với tổng dự toán cả năm, nếu tính mỗi ngày làm việc TP HCM thu được khoảng 2.000 tỷ về ngân sách.
Theo đó, thu nội địa ước đạt 31.271 tỷ đồng, đạt 12,6% dự toán năm, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách tháng 1/2021 và giảm 3,5% so cùng kỳ năm 2020.
 
Trong khoản thu nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 2.961 tỷ đồng, đạt 11% dự toán cả năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2020.
 
Các khoản còn lại đều giảm như thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước (chiếm khoảng 23,1% tổng thu), ước được 9.802 tỷ đồng, đạt 14,5% dự toán năm và giảm 8,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 22,2%, ước thực hiện 9.421 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán năm và giảm 3,1%.
 
Thu ngân sách trên địa bàn TP HCM đạt hơn 42.000 tỷTp.HCM thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 42 nghìn tỷ đồng
 
Thu dầu thô ước đạt 800 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán cả năm, giảm 55,5% so cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.400 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán cả năm, chiếm 24,5% trong tổng thu ngân sách tháng 1/2021 và tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Khoản thu này tăng mạnh tương quan với mức tăng trưởng khá của hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thành phố.
 
Dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM trong năm 2021 được điều chỉnh giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020, đạt khoảng 364.893 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa dự toán giao 248.343 tỷ đồng (chiếm 68,1%), giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu dầu thô dự toán giao 8.550 tỷ đồng (chiếm 2,3%), giảm 29,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự toán giao 108.000 tỷ đồng (chiếm 29,6%), giảm 6,1% so với dự toán năm 2020.
 
Theo đại diện Sở Tài chính TP HCM, ngành tài chính thành phố sẽ tập trung triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường các biện pháp để quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch phê duyệt; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua xử lý, sắp xếp...
 
Sở Tài chính thành phố cũng cho biết, sẽ căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
 
Theo Tài chính doanh nghiệp