Thủ tướng muốn thành lập Tổng công ty lưu ký chứng khoán, Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

08:54 08/06/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ Tài Chính đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Được biết, Tổng công ty mới sẽ có tên viết tắt là VSDC,  thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Đây là một bước tiến mới trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng, sau sự ra đời của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. 

Mô hình của đơn vị mới thành lập sẽ mang một số đặc điểm sau:

Là Công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ được nắm giữ 100% bởi Nhà nước. Công ty mới sẽ có pháp nhân, có con dấu riêng.

Được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và tại ngân hàng thương mại nội địa và ngoài nước.

Quá trình hạch toán sẽ độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính tuẩn thủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng muốn thành lập Tổng công ty lưu ký chứng khoán, Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ - ảnh 1

Tổng công ty mới sẽ kế thừa nhiều quyền lợi và chức năng của trung tâm cũ

Bên cạnh đó, VDSC sẽ tiếp nối và kế thừa tất cả quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị tiền thân là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật. Tổng công ty sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ các quy định thuộc  Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý. 

VDSC cũng có thể sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo các điều khoản đã quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của VSDC sẽ đạt mức 2.000 tỷ đồng bao gồm: Vốn từ chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và phần vốn sẽ được thêm vào trong quá trình hoạt động. Thủ tướng sẽ nắm quyền đưa ra quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của VDSC.

Về cơ cấu tổ chức, VSDC sẽ gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chức vị Tổng giám đốc sẽ do Bộ Tài Chính bổ nhiệm và quá trình miễn nhiệm sẽ do Hội đồng thành viên quyết định. 

Điều lệ, hoạt động của VSDC sẽ được ban hành, sửa đổi, bổ sung bởi Bộ Tài Chính, đề nghị của  Hội đồng thành viên VDSC và dựa trên ý kiến từ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoạt động của VSDC sẽ là cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra công ty có thể cung cấp các dịch vụ khác quy định tại điều lệ; thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán đăng ký tập trung; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán.

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) từng trả lời Tạp chí Kinh tế Việt Nam rằng việc chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Nâng tầm vị thế cho VSD, khả năng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giao dịch cho thị trường như triển khai chức năng đối tác trung tâm (Central Counterparty – CCP) sẽ được mở rộng ra cho không chỉ thị trường chứng khoán phái sinh mà cả thị trường chứng khoán cơ sở. 

Quá trình đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại đơn vị mới thành lập sẽ theo hướng chủ động hơn, phục vụ yêu cầu của khách hàng thay vì việc khách hàng phải đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch. 

Một số chức năng cũng tương tự như VSD như: quyền chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên; đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký,... 

Ngoài ra, VSDC sẽ phải đảm nhận chức năng giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; rà soát tỷ lệ  tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dựa theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường và giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của các thành viên. 

H.S

Xem thêm: Tìm được nguyên nhân liên tục nghẽn lệnh, HoSE nói sẽ đổi hệ thống trong tháng 7