Thuỷ sản Nam Việt (ANV) muốn phát hành 133 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.660 tỷ đồng

Tố Uyên 15:11 | 01/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2023 CTCP Nam Việt (mã: ANV) vừa công bố, bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, doanh nghiệp dự kiến phát hành 133 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, ANV dự kiến phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 100% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).  Cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, khoảng 1.613 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.333 tỷ đồng lên 2.666 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 7%, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo cho biết, công ty sẽ hướng tới chuỗi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí. Đồng thời, tìm kiếm thêm các khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện hữu.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty phải chi 133 tỷ đồng trả cổ tức. 

Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Tổng số tiền trả cổ tức dự kiến 133 tỷ đồng. 

Mức chi trả cổ tức của ANV từ 2018 đến nay. Ảnh: Vietstock

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu 891 tỷ, trong nước 264 tỷ đồng.  Sau khi trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của ANV trong quý I/2023 đạt 92,4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Xét về cơ cấu tài sản, tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ANV đạt 5.713 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 14% lên 2.675 tỷ đồng (chiếm hơn 46% tổng tài sản). Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 20%, xuống còn 285 tỷ đồng (chiếm 5% tổng tài sản).

Nợ phải trả của doanh nghiệp thuỷ sản tăng nhẹ lên 2.679 tỷ đồng (chiếm gần 47% tổng nguồn vốn), chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với dư nợ 2.400 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 1.704 tỷ đồng.