Tiểu thương chợ Bến Thành căng dây, làm tấm chắn giọt khi mở bán lại

Theo Zing 16:56 | 05/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chợ Bến Thành (quận 1), chợ Bình Thới (quận 11) mở cửa buôn bán trở lại với các ngành hàng thiết yếu. Hầu hết tiểu thương tại đây căng dây, làm tấm chắn giọt phòng Covid-19.