Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

12:52 20/08/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tháng 6/1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí được Đảng cử sang nước ngoài gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp; Bí danh: Văn. Đồng chí sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Từ năm 1925 đến 1926, đồng chí tham gia phong trào học sinh ở Huế; năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). 

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1 

Theo Báo Nhân Dân