Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 220 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

16:50 28/02/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tính từ thời điểm đầu năm đến ngày 15/2, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 220,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4% so với dự toán cả năm.

Theo báo cáo sơ bộ về tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2 của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 220,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4% so với dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1%; thu từ dầu thô 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 22,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,7%.
 
Tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm
Tính từ đầu năm đến ngày 15/2 ngân sách Nhà nước bội thu 72,1 nghìn tỷ đồng
 
Cụ thể hơn, trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 23,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) là 41 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 55,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2%; thu thuế thu nhập cá nhân 17,6 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8%; thu tiền sử dụng đất 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9%.
 
Tổng cục Thống kê cho rằng sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trước và sau Tết Nguyên đán đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà Nước nửa đầu tháng 2/2021.
 
Về tổng chi ngân sách Nhà nước, theo Tổng cục Thống kê tính từ đầu năm đến thời điểm 15/2, ngân sách Nhà nước ước chi 148,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 103 nghìn tỷ đồng, bằng 9,9%; chi đầu tư phát triển 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6%; chi trả nợ lãi 18,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8%.
 
Như vậy, nếu tính từ đầu năm đến ngày 15/2, ngân sách nhà Nước bội thu khoảng 72,1 nghìn tỷ đồng. Nếu tính 15 ngày nửa đầu tháng 2 Ngân sách Nhà nước đã bội chi khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng.
 
Nguyên nhân theo Tổng cục Thống kê là vì đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chi ngân sách được tăng cường để đảm bảo an sinh xã hội phục vụ nhân dân vui đón Tết cổ truyền và ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
 
H.A