Kinh tế năm: Gỡ nút thắt thu ngân sách

Kinh tế năm: Gỡ nút thắt thu ngân sách

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là hết năm 2023, dự kiến thu ngân sách nhà nước có thể “về đích” giữa những bộn bề khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các khoản thu sụt giảm.