TP Hải Phòng: Doanh thu cảng biển 9 tháng vượt 4.700 tỷ

Diên Vỹ 12:01 | 04/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm của Cục Thống kê TP Hải Phòng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2022 ước đạt 128.810,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cảng biển 9 tháng đạt 4.775,2 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Cụ thể, trong tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP Hải Phòng ước đạt 14.978,9 tỷ đồng, tăng 2,03% so với tháng trước, tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.151,2 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 194,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.799,3 tỷ đồng, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 23,5 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 810,4 tỷ đồng. 

 

Cộng dồn 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 128.810,5 tỷ đồng, tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước, bằng 80,2% kế hoạch cả năm (kế hoạch cả năm đạt 160.608 tỷ đồng); bao gồm:

Doanh thu bán lẻ 9 tháng đạt 105.117,8 tỷ đồng, tăng 12,97% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 54,91% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 14.514,9 tỷ đồng, tăng 14,32% so với cùng kỳ.  Doanh thu lữ hành ước đạt 152,4 tỷ đồng, tăng 3,27 lần. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 7.485,4 tỷ đồng, tăng 14,57% so với cùng kỳ năm trước.

So với cả nước, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Hải Phòng bằng khoảng 3% (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 9 tháng ước đạt 4.170,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,8%).

Về tổng lượt khách du lịch, trong 9 tháng đầu năm, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 5.585,5 nghìn lượt, tăng 77,25% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 463 nghìn lượt, tăng 9,73 lần so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động lữ hành, cộng dồn 9 tháng đầu năm 2022, lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành trên địa bàn thành phố phục vụ ước đạt 78,48 nghìn lượt, tăng 3,05 lần so với cùng kỳ.

Về hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và dịch vụ bưu chính, chuyển phát; ước tính tổng thu 9 tháng đạt 76.052,7 tỷ đồng, tăng 18,91% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tính 9 tháng năm 2022 đạt 200,8 triệu tấn, tăng 17,12% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển, ước tính 9 tháng năm 2022 đạt 85.649,4 triệu tấn, tăng 12,34%. 

Khối lượng hành khách vận chuyển 9 tháng năm 2022 ước đạt 29,6 triệu lượt, tăng 11,02%. Khối lượng hành khách luân chuyển 9 tháng ước đạt 1.207,8 triệu lượt, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng năm 2022 ước đạt 36.256,1 tỷ đồng, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 9 tháng ước đạt 113.020,7 nghìn tấn, tăng 9,35%, trong đó: Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước đạt 43.525,8 nghìn tấn thông qua (TTQ), tăng 3,36% so với cùng kỳ; các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 69.494,9 nghìn TTQ, tăng 13,48% so với cùng kỳ..

Doanh thu cảng biển 9 tháng đầu năm 2022 đạt 4.775,2 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm năm 2022 ước tăng 12,06% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng >13%), đứng thứ 9 cả nước và thứ 1 vùng đồng bằng Sông Hồng. Kinh tế thành phố đang phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.