TP HCM: Đối tượng nào được nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng?

11:19 | 08/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên quan đến việc hỗ trợ người dân trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn do dịch COVID-19, UBND TP.HCM đã quyết định hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng 1,5 triệu đồng trong đợt này.

Văn bản khẩn này được gửi Ủy ban MTTQ TP.HCM; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước TP.HCM; UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 (đợt 2).

Theo văn bản của UBND TP.HCM, trong đợt này UBND TP.HCM quyết định hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng.

Nhóm 1 là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch COVID -19 theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP HCM về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID -19 trên địa bàn TP và Mục IV Công văn 2209 ngày 1/7/2021 của UBND TP HCM về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19  theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM.

Cụ thể: mỗi một người lao động tự do sẽ được hỗ trợ 1 lần với số tiền là 1,5 triệu đồng (50.000 đồng/người/ngày trong 30 ngày).

Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 334.192 người (bằng với số lao động tự do đã nhận hỗ trợ đợt 1 tính đến ngày 2/8/2021). Tổng kính phí hỗ trợ là hơn 500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của TP.HCM giai đoạn 2021-2025).

- Cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

- Làm một trong 6 loại công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng); thu gom rác, phế liệu; bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc các ngành nghề, lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số 1749 ngày 30/5/2021.

TP HCM: Đối tượng nào được nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng? - ảnh 1

Người lao động đang trông chờ kinh phí hỗ trợ

Nhóm 2 là hộ nghèo; hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do dịch COVID -19  trên địa bàn TP HCM.

Mỗi hộ nghèo, cận nghèo theo quy định được hỗ trợ 1 lần với mức 1,5 triệu đồng. Trong đó ngân sách TP.HCM là 1 triệu đồng; kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ TP.HCM là 500.000 đồng (gồm: 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng). Số hộ nghèo, cận nghèo dự kiến được hỗ trợ là 90.585 hộ (theo số liệu đến ngày 1/1/2020), gồm: 52.561 hộ nghèo, 38.024 hộ cận nghèo.

Tổng kinh phí hỗ trợ nhóm này là hơn 135,8 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP HCM hơn 90,5 tỉ đồng và nguồn kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ TP.HCM là gần 45,3 tỉ đồng.

Nhóm thứ 3 là hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa. Đây là những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/hộ (hỗ trợ 1 lần); trong đó ngân sách TP HCM là 1 triệu đồng; kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ TP HCM là 500.000 đồng (gồm: 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng).

Số hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa dự kiến được hỗ trợ là 175.477 hộ.

Tổng kinh phí hỗ trợ nhóm này là hơn 263,2 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP HCM hơn 175,4 tỉ đồng và nguồn kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ TP.HCM là gần 87,7 tỉ đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này dành cho 3 nhóm đối tượng trên là hơn 900 tỉ đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu việc chi hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng trên phải thực hiện theo nguyên tắc không trùng lắp, không bỏ sót. Việc chi hỗ trợ phải hoàn tất trước ngày 10/8/2021.

UBND TP.HCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp ủy ban MTTQ TP.HCM hướng dẫn làm rõ đối tượng được hỗ trợ; nội dung và cách thức hỗ trợ; kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các địa phương và cơ sở.

Vũ Hoàng

Xem thêm:  TP. HCM: Hỗ trợ hơn 900 tỷ đồng cho người nghèo và lao động mất việc