TP.HCM `xiết` các hoạt động nghệ thuật, quảng cáo trên không gian mạng đối với nghệ sĩ, diễn viên

16:32 | 18/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 17/6, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM và các Hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ tuật (VHNT).

Theo đó, UBND TPHCM giao các sở ban ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia VHNT.

Các sở ban ngành chức nâng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng. Ngoài ra, các cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý nghệ sĩ, diễn viên tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên nâng cao nhận thức, trách nhệm, uy tín bản thân đối với cộng đồng, xã hội và có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm.

TP.HCM `xiết` các hoạt động nghệ thuật, quảng cáo trên không gian mạng đối với nghệ sĩ, diễn viên - ảnh 1

Nhiều văn nghệ sỹ, ca sỹ tham gia quảng cáo sai sự thật về công dụng sản phẩm trên không gian mạng

UBND TPHCM đề nghị Liên hiệp các Hội Liên hiệp VHNT TPHCM và các Hội chuyên ngành về VHNT yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hóa đến cộng đồng.

Ngoài ra, chiều 4/6, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Để kịp phát huy những mặt tích cực, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực nêu trên, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm.

Theo Tiền Phong

Xem thêm: Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh một số hiện tượng tiêu cực liên quan tới giới nghệ sĩ trên mạng xã hội