TP Hồ Chí Minh: Thanh, kiểm tra đột xuất các dự án bán nhà ở trong tương lai

- 17:01 16/03/2021
Chia sẻ

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải thanh tra, kiểm tra đột xuất các dự án bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Báo Hà Nội Mới cho biết theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương tiếp tục tổ chức triển khai đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, bảo đảm thực hiện theo quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
 
TP Hồ Chí Minh: Thanh, kiểm tra đột xuất các dự án bán nhà ở trong tương lai - ảnh 1
Tp.HCM chấn chỉnh hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngoài ra, Sở Công Thương phải tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các trường hợp báo chí hoặc người dân phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng mua bán nhà ở (người tiêu dùng), tránh xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
 
Theo tạp chí Tài chính doanh nghiệp, đối với Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản...

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai thực hiện tốt các nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… Cơ quan này cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.
 
Nguyễn Triệu