T&T và Đại Quang Minh đẩy nhanh kế hoạch đầu tư dự án tại Lâm Đồng

Đông Bắc 07:13 | 12/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nay đã có T&T, Đại Quang Minh đã tổ chức báo cáo ý tưởng quy hoạch dự án.

 

UBND TP Đà Lạt vừa thông tin về cách giải quyết vấn đề chồng lấn phạm vi, ranh giới giữa các khu vực lập ý tưởng thiết kế quy hoạch trên địa bàn.

 UBND TP Đà Lạt cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành ba văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch đối với đề xuất của ba doanh nghiệp gồm: CTCP Tập đoàn T&T, CTCP Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Tuy nhiên, đến nay mới có hai doanh nghiệp đã tổ chức báo cáo ý tưởng quy hoạch. Cụ thể, Địa ốc Đại Quang Minh báo cáo ý tưởng quy hoạch có diện tích 530 ha, với tên gọi là quy hoạch phân khu khu đô thị mới phía Đông, phường 9, phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ.

Tập đoàn T&T cũng đã báo cáo ý tưởng quy hoạch có diện tích 1.211,81 ha, với tên gọi là quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ.

Riêng đối với chủ trương nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch khu vực 4.320 ha, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chưa báo cáo ý tưởng lần đầu cho địa phương. Đến nay đã quá thời hạn lập ý tưởng thiết kế quy hoạch nhưng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn chưa liên hệ với các đơn vị chức năng, UBND xã Xuân Thọ để tổ chức thu thập tài liệu, dữ liệu có liên quan, khảo sát hiện trường làm cơ sở thiết lập ý tưởng thiết kế quy hoạch.

  Trung tâm TP Đà Lạt. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).  

Về điều chỉnh quy hoạch và diện tích chồng chéo nhau, UBND TP Đà Lạt cho biết, kiểm tra ranh giới thực tế cho thấy, theo hướng từ phường 11 đến xã Xuân Thọ lần lượt là ý tưởng quy hoạch của Đại Quang Minh, Tập đoàn T&T và Tân Hoàng Minh. Phạm vi, ranh giới hai khu vực của Tập đoàn T&T (Quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp, phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ) và Đại Quang Minh (Quy hoạch phân khu khu đô thị mới phía Đông) có sự chồng lấn tại khu vực Quốc lộ 27C với diện tích gần 55 ha.

Hiện tại, Tập đoàn T&T đã thống nhất bỏ diện tích chồng lấn nêu trên ra khỏi ranh giới lập ý tưởng thiết kế quy hoạch (diện tích còn lại hơn 1.157 ha).

Đối với ranh giới hai khu vực ý tưởng quy hoạch của Tập đoàn T&T và Tân Hoàng Minh còn có chồng lấn với diện tích hơn 934 ha.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ, thời gian trong thực hiện các ý tưởng quy hoạch trên địa bàn, kịp thời cập nhật song hành trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung 704, TP Đà Lạt đưa ra một số đề xuất.

Cụ thể, đối với ranh giới tài trợ ý tưởng của Đại Quang Minh vẫn giữ nguyên là khoảng 530 ha. Tập đoàn T&T đã thống nhất giảm khoảng 55 ha, nên diện tích nghiên cứu tài trợ quy hoạch còn lại khoảng 1.157 ha. Do phương án ý tưởng quy hoạch đã hoàn thiện và báo cáo tại UBND TP Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng, các nội dung quy hoạch trong ý tưởng được thống nhất, Tập đoàn T&T đang hoàn thiện ý tưởng hoàn chỉnh theo kết luận tại các buổi làm việc của UBND tỉnh.

Do đó, UBND TP Đà Lạt đề xuất ranh giới tài trợ ý tưởng quy hoạch của Tập đoàn T&T là khoảng 1.157 ha (sau khi đã trừ 55 ha diện tích trùng lấp với Đại Quang Minh).

Đối với trường hợp của Tân Hoàng Minh, hiện doanh nghiệp chưa hoàn thiện ý tưởng cũng như chưa báo cáo lần đầu cho UBND tỉnh. UBND TP Đà Lạt đề xuất giảm diện tích nghiên cứu ý tưởng của Tân Hoàng Minh từ khoảng 4.320 ha xuống còn khoảng 3.163 ha.