Từ 23/9, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành

PV 19:16 | 22/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Quyết định mới nhất, Ngân hàng Nhà nước tăng đồng loạt lãi suất tái cấp vốn lên 5,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu lên 3,5%/năm; đồng thời nâng trần lãi suất huy động dưới 6 tháng lên 5,0%/năm.

 

Ngày 22/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng ban hành Quyết định 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh lên 5,0%, trong khi lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng ở mức 6,0%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022. Như vậy, so với lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 30/9/2020 của Thống đốc NHNN, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đều đã tăng thêm 1 điểm phần trăm.

Cũng trong ngày 22/9, NHNN đồng thời ban hành Quyết định số 1607 /QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm.

Quyết định này cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1607/QĐ-NHNN.

Động thái điều chỉnh tăng lãi suất điều hành của NHNN diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc ngày 21/9 (giờ địa phương). Đây cũng là đợt tăng lãi suất thứ ba liên tiếp của FED kể từ đầu năm đến nay trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Trong nước, sáng 22/9, ngay sau khi FED ra quyết định nâng lãi suất cơ bản 0,75 điểm phần trăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập tới mục tiêu xuyên suốt ổn định kinh tế vĩ mô cũng như việc điều hành lãi suất. Thủ tướng chỉ đạo NHNN nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong phục hồi kinh tế.