Từ năm 2021 sẽ có 3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

11:14 12/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Kể từ tháng 1/2021, 3 trường hợp sẽ được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

 Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, trong đó 3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
 
Từ năm 2021 sẽ có 3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - ảnh 1
Từ năm 2021, 3 trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ
 
Báo Dân sinh cho biết đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng với chủ đầu tư xây dựng công trình, nhưng phía chu đầu phải có trách nhiệm gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương, thời điểm khởi công xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định để quản lý.
 
Song song với đó, đối với công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ xây dựng tại nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và không nằm trong khu vực vùng quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch  xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
 
Theo báo Dân Việt cho trường hợp thứ 3 là nhà ở riêng lẻ tại vùng hải đảo và miền núi, thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, trừ trường hợp được xây dựng trong khu di tích lịch sử - văn hóa, khu bảo tồn.
 
Đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không nằm trong một trong các trường hợp trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
 
Nguyễn Triệu