Từ tháng 1/7 đăng ký thường trú bằng những phương án nào?

11:11 | 02/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Công an lấy ý kến góp ý xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú. Trong đó đề xuất ngoài nhận hồ sơ trực tiếp, công dân có thể đăng ký cư trú qua đường bưu chính, cổng dịch vụ công
Nếu như đề xuất này được thông qua, từ 1/7, thời điểm Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực, công dân sẽ đăng ký, gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến.
 
Cán bộ tiếp nhận và thông báo kết quả đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, xác nhận thông tin về cư trú cũng được thực hiện dưới hình thức văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, tin nhắn điện tử hoặc cổng dịch vụ công.
 
Người yêu cầu trả kết quả tại nhà phải nộp chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính.
 
Đăng ký thường trú theo phương thức mới như thế nào?
 
Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan đăng ký cư trú và được cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì vào quyển sổ hộ khẩu bằng giấy như hiện nay.
 
Việc cập nhật thông tin nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú được thực hiện bằng phương tiện điện tử. Nội dung đăng ký thường trú gồm thông tin của người đăng ký thường trú đã được thu thập, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Từ ngày 1/7 đăng ký thường trú bằng những phương án nào?
Công dân có thể đăng ký thường trú online từ ngày 1/7 
 
Trường hợp người đăng ký thường trú chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đăng ký thường trú sẽ thực hiện thu thập, cập nhật thông tin dân cư theo quy định.
 
Trong trường hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú đã có thông tin thể hiện mối quan hệ nhân thân của người yêu cầu đăng ký thường trú với chủ hộ, thành viên hộ gia đình sẽ không phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.
 
Theo đề xuất của Bộ Công an, trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do lỗi của cơ quan đăng ký cư trú thì trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan đăng ký cư trú phải có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật, bổ sung thông tin cho phù hợp.
 
Giảm thời gian giải quyết đăng ký thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày
 
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật cư trú 2020 về thủ tục đăng ký thường trú thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
 
Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú, trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Như vậy, so với quy định hiện hành thì Luật cư trú 2020 đã giảm thời gian đăng ký thường trú cho người dân từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.
 
Cũng theo đề xuất mới, từ 1/7 thẩm quyền đăng ký thường trú sẽ được thực hiện ở công an xã, phường, thị trấn, thay vì chỉ tại công an huyện, quận, thị xã như hiện nay.
 
H.A