Ngân hàng  “ngóng” Thông tư 01 sửa đổi

Ngân hàng “ngóng” Thông tư 01 sửa đổi

Nợ xấu có tăng đột ngột hay không sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thời điểm văn bản hết hiệu lực và việc có nên kéo dài hỗ trợ hay không tại Thông tư 01 sửa đổi