Từ tháng 12/2020, người nộp hồ sơ khai thuế muộn có thể bị xử phạt

16:31 25/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Sắp tới, theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, người nộp hồ sơ khai thuế muộn có thể bị xử phạt.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mới. Trong đó, Nghị định có quy định cụ thể mức phạt với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể, các mức phạt hành chính với hành vi này được nêu cụ thể tại Điều 13, Nghị định 125/2020 như sau:
 
Người nộp hồ sơ khai thuế muộn bị xử phạt ra sao
 
Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-5 ngày, có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo;
 
Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-30 ngày, trừ trường hợp quy định thì phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.
 
Người nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31-60 ngày thì bị phạt tiền từ 5-8 triệu đồng.
 
Người vi phạm một trong các hành vi sau: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61-90 ngày; nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên mà không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bị phạt từ 8-15 triệu đồng.
 
Đối với trường hợp có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp mà người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền nộp chậm vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế sẽ bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng.
 
Người nộp hồ sơ khai thuế muộn bị xử phạt ra sao
 
Trong trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì mức phạt bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ nhưng không thấp hơn mức trung bình của mức phạt tiền từ 8-15 triệu đồng.
 
Có thể thấy, so với mức phạt đang được áp dụng tại Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP về hành vi nộp hồ sơ khai thuế muộn thì mức phạt tại Nghị định 125 nặng hơn gấp nhiều lần. Trước đó theo Nghị định 129/2013, người nộp muộn hồ sơ khai thuế bị áp dụng mức phạt cao nhất là 5 triệu đồng, còn tại Nghị định 125/2020 thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa lên tới 25 triệu đồng.
 
 
Linh Chi (t/h)