Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản như thế nào là đúng luật?

Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản như thế nào là đúng luật?

Do tôi không có nhu cầu sử dụng xe ô tô và muốn kiếm thêm một khoản tài chính nên tôi đã cho anh Nam thuê xe của mình. Một thời gian sau, tôi phát hiện anh Nam đã lấy xe ô tô của tôi cho người khác thuê lại trong khi giữa chúng tôi không có thỏa thuận về việc này. Luật sự cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh Nam không?