Tuyết rơi dày đặc bao phủ 75% diện tích nước Mỹ

14:52 | 19/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gần 75% diện tích của nước Mỹ đang bị tuyết bao phủ với độ dày trung bình khoảng 15cm. Điều này chưa từng xảy ra trong 18 năm qua.