[Video] Hà Nội bố trí 28 điểm hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ hàng Tết 2021

18:44 | 01/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Công Thương Hà Nội đã bố trí được 28 điểm gồm các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà văn hóa, công viên trên địa bàn thành phố, để hỗ trợ các tỉnh, thành phố về tiêu thụ hàng Tết năm 2021.