[Video] Làn sóng chuyển sang xe điện của các ứng dụng gọi xe Mỹ

08:56 | 21/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều ứng dụng gọi xe ở Mỹ như Uber, Lyft... đang chuyển đổi sang xe điện nhằm giảm lượng khí thải trong giao thông gây ô nhiễm, trước các quy định về môi trường ngày càng chặt chẽ.