[Video] Lợi ích của doanh nghiệp khi dùng hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy

10:48 20/08/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Theo quy định, 100% các doanh nghiệp trên tại Hà Nội sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử trước ngày 30/9 năm nay. Ngành thuế Thủ đô đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi chuyển sang dùng hoá đơn điện tử.