Viettel Construction lãi ròng hơn trăm tỷ quý I, có hơn 1.600 tỷ tiền nhàn rỗi

Lâm Anh 08:44 | 29/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ba tháng đầu năm, Viettel Construction đã đạt 23% kế hoạch doanh thu, 22% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I với 2.339 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 7%, xấp xỉ so với quý I/2022.

Xét cơ cấu doanh thu, mảng khai thác và ứng cứu thông tin đóng góp nhiều nhất (chiếm 54%) với 1.263 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Kế tiếp là mảng xây lắp với doanh thu 668 tỷ đồng, tăng 74% và chiếm 29% doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Viettel Construction.

Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của Viettel Construction đạt 109 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Còn lãi ròng của công ty đạt 108 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.338 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 487 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, Viettel Construction hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu, 22% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Viettel Construction.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Viettel Construction đạt 6.156 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.626 tỷ đồng, chiếm 26% tài sản. Ba tháng đầu năm, công ty nhận về hơn 26 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (chiếm 27%) là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với 1.679 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng trong Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội( Viettel) khoảng 727 tỷ đồng, khách hàng ngoài Tập đoàn là 952 tỷ đồng.

Cuối quý I, nợ phải trả của công ty hơn 4.406 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay khoảng 1.537 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Số tiền lãi mà Viettel Construction phải trả trong quý I là hơn 23 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.747 tỷ đồng bao gồm 1.143 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 585 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3.