Viettel Post (VTP) sắp trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ hơn 24%

Trang Mai 15:05 | 29/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã: VTP) cho biết sẽ triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 vào quý IV/2022.

Theo đó, phương án được đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là VTP trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1.500 đồng) và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,33% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 9,33 cp mới). Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 24,33%. Như vậy dự kiến, VTP sẽ phải chi khoảng 155 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành 9,67 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, dự kiến vốn điều lệ của VTP sẽ tăng lên 1.132 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của VTP tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 11.232 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng mạnh lên 10.851,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 52,3% lên hơn 30 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 6,6% xuống chỉ còn gần 201 tỷ đồng.

 

Tổng tài sản của VTP tính đến 30/6/2022 là khoảng 5.450 tỷ đồng. Tổng nợ là 3.945,8 tỷ đồng, giảm 3,9% từ đầu năm và chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn chiếm 1.704,5 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.282,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,62 (vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II của VTP đạt 1.505 tỷ đồng).

 

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm 2022, lưu chuyển trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của VTP đều ghi nhận mức âm, lần lượt 153,3 và 52,8 tỷ đồng. Chỉ dòng tiền từ tài chính dương 115,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền thu từ đi vay (8.464 tỷ đồng) đủ đề bù đắp tiền trả nợ gốc vay (8.530 tỷ đồng) cũng như cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu (gần 9 triệu đồng). Tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần âm 90,4 tỷ đồng. 

SSI Research tăng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2022 và 2023 của VTP lần lượt lên 595 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và 771 tỷ đồng (tăng 29,6% so với cùng kỳ), cao hơn dự báo trước đó của lần lượt là 20% và 30%. 

Tháng 8/2022, VTP đã thay đổi cước phí gửi hàng cho đơn trọng lượng thấp, ước tính biểu giá mới có mức tăng trung bình khoảng 10 - 15% so với biểu giá cũ. Theo đó, một gói bưu kiện có trọng lượng 500 gam nếu gửi dịch vụ vận chuyển nội thành sẽ có mức phí mới là 21.000 đồng/gói (so với biểu phí trước đây là 16.000 đồng).
SSI Research nhận định việc tăng mức phí chuyển phát của VTP và một số đơn vị khác gần đây là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi bản chất cạnh tranh của ngành. "Trong hai năm qua, nhiều công ty như BEST Express, J&T, và một số công ty khác, đã ra sức cạnh tranh bằng giá để giành thêm thị phần. Chiến lược này được hỗ trợ bởi giai đoạn lãi suất thấp, nhưng hiện nay lãi suất đang có xu hướng tăng lên. Do đó, áp lực về giá sẽ giảm đi đáng kể, vì thị trường có thể tập trung vào khả năng sinh lời hơn là tăng thị phần trong môi trường lãi suất cao hơn", SSI Research nhận định.