Vướng thủ tục giải ngân vốn dự án, một nhà thầu xây dựng báo doanh thu 2 tỷ, lỗ gần 5 tỷ đồng quý II/2023

Thùy Dương 15:17 | 17/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây (ngày 14/7), CTCP Lilama 45.3 (HNX: L43) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với khoản lỗ 4,68 tỷ đồng, chủ yếu do một số hợp đồng phải tạm dừng thi công vì vướng thủ tục pháp lý về giải ngân vốn dự án.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý II của công ty đạt 2,17 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ (svck) năm 2022, trong đó, doanh thu đến từ hoạt động xây lắp là 2,15 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 322,7 nghìn đồng, giảm mạnh 82,7% so với quý II/2022.

Giá vốn hàng bán ghi nhận 3,66 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 60% svck năm trước.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty do đó âm 1,49 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 38,1 triệu đồng. 

Chi phí tài chính là 1,35 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 70,8% lên gần 1,7 tỷ đồng.

Kết quả, L43 ghi nhận lãi ròng âm 4,68 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 4,43 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của L43 đạt gần 3 tỷ đồng, giảm gần 4 lần svck 2022. Lỗ ròng gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,5 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết các hợp đồng thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn đang tạm dừng thi công do thủ tục pháp lý về giải ngân vốn của dự án chưa được tháo gỡ. Doanh thu tăng trưởng thấp khi trong quý II/2023, L43 chỉ ký được 1 hợp đồng xây lắp mới nhưng chưa triển khai thi công nên doanh thu sụt giảm. Trong khi đó, các khoản chi phí không giảm, đặc biệt là chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tính đến 30/6, L43 ghi nhận tổng tài sản đạt khoảng 369 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 89% từ 10,7 tỷ đồng còn 1,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, công cụ, dụng cụ,... là 161,87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. 

Nợ phải trả đạt 349,2 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm. Trong đó, 100% là nợ ngắn hạn.