Walmart vận hành, quản lý hàng hoá như thế nào?

10:12 | 04/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một trong những lĩnh vực số đầu tiên mà Walmart hướng tới là hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và quản lý hiệu quả hàng hóa.