Hà Nội chuẩn bị lượng hàng dự trữ gấp đôi nhu cầu người dân

Hà Nội chuẩn bị lượng hàng dự trữ gấp đôi nhu cầu người dân

(DNVN) - Theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, Hà Nội đã có phương án chuẩn bị nguồn hàng và bảo đảm cung ứng cho thị trường theo các kịch bản diễn biến của dịch bệnh. Trong đó, Thành phố đã tính đến việc chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm 30-50% so với nhu cầu bình thường của người dân trong một tháng.