4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 7,9 lần so với cùng kỳ

12:16 | 01/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm đạt 545 triệu USD tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê mới nhất, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ta nước ngoài (Vốn cấp mới và tăng thêm) trong 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng. Cụ thể, có 18 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn từ phía Việt Nam tăng 2,7 lần tương đương 142,8 triệu USD, 9 lượt dự án điều chỉnh con số vốn tăng gấp 25,5 lần so với cùng kỳ đạt 403,2 triệu USD.

4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 7,9 lần so với cùng kỳ - ảnh 1

4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 545,9 triệu USD

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 7,9 lần đạt 545,9 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 0,7% đạt tương đương 12,25 tỷ USD so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 451 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký giảm 54,2% tương đương 8,46 tỷ USD và số vốn đăng ký tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 263 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước được đang ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm giảm 10,6% tương đương 2,75 tỷ USD.

Lượt góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư đạt 1.151 lượt với tổng gó vốn giảm 57,8% đạt tương đương 1,05 tỷ USD.

Bên cạnh đó, trong phần tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 290 lượt góp vốn, điều đó đã làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 423,6 triệu USD và 86 1 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị đạt 623,5 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8%.

Xem thêm: Lĩnh vực khoa học - công nghệ nước ngoài thu hút vốn đầu tư `khủng` từ Việt Nam

Tâm Phạm