507 công chức, viên chức tuyển dụng sai ở Hà Tĩnh không phải thi tuyển

09:20 | 23/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 21/12, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, thay vì yêu cầu việc tổ chức thi tuyển và phải hoàn thành trước ngày 31/12 thì tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện bằng hình thức tuyển dụng không qua thi, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiến hành tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn theo Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020 của Bộ Nôị vụ.

507 công chức, viên chức tuyển dụng sai ở Hà Tĩnh không phải thi tuyển - ảnh 1Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Các trường hợp công chức, viên chức nằm trong diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng thì sẽ tổ chức lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Đồng thời không thu hồi quyết định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Từ ngày 23/12 đến ngày 25/12 sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

507 công chức, viên chức tuyển dụng sai ở Hà Tĩnh không phải thi tuyển - ảnh 2Công văn số 494 Kế hoạch của UBND tỉnh

Hồ sơ gồm bản đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín trong 5 năm gần nhất. Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trao đổi bằng văn bản với cơ quan, đơn vị người được tuyển dụng đã công tác trước đây để làm cơ sở đánh giá, nhận xét.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển theo yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng lại (trường hợp bản sao chưa có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu), quyết định tuyển dụng (trường hợp bản sao chưa có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu). Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Như tin đã đưa, tỉnh Hà Tĩnh hiện có 507 người (308 công chức và 199 viên chức) trước đây được tuyển dụng từ năm 1998 đến năm 2017, những trường hợp này hầu hết thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi tuyển. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn yêu cầu việc tổ chức tuyển dụng lại công chức phải qua thi tuyển lại gồm hai vòng và hoàn thành trước ngày 31/12. Nay tỉnh ra kế hoạch bỏ thi tuyển và đưa ra phương án giải quyết như trên. 

Cẩm Kỳ - Bảo Hùng