972 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe cơ giới năm 2019

21:28 | 23/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là số liệu vừa được Bộ Tài chính đưa ra dựa theo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới năm 2019.

972 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe cơ giới năm 2019 - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới như sau:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tính: 3.590 tỷ đồng, trong đó: Ô tô là 2.825 tỷ đồng, xe máy là 765 tỷ đồng.

Tương quan với số doanh thu phí bảo hiểm, số tiền bồi thường bảo hiểm (chưa tính dự phòng bồi thường cho các tổn thất chưa phát sinh theo quy định) trong năm 2019 ước tính 972 tỷ đồng.

Cụ thể: Bồi thường bảo hiểm cho ô tô là 927 tỷ đồng, cho xe máy là 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, chưa tính các khoản chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm như hoa hồng bảo hiểm (ô tô 5%, xe máy 20% doanh thu), chi phí kinh doanh trực tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp.