Bộ Tài chính: Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay

Bộ Tài chính: Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm với một số quy định mới nhằm cải thiện quy trình tư vấn bảo hiểm của đại lý cá nhân và tổ chức. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là cấm các nhà băng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày nhằm hạn chế tình trạng ép khách mua bảo hiểm kèm khoản vay.
Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, từ tăng trưởng kinh tế đến đời sống của người dân, tuy nhiên có vẻ như nó ít ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo hiểm, biểu hiện rõ nhất là 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm tăng 15,38%.