Áp dụng quy định mới thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

11:43 | 24/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Nghị định mới của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/12021 sẽ có thay đổi với người lao động.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020 quy định độ tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ có thay đổi như sau:
 
Đối với lao động nam: Đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.
 
Đối với lao động nữ: Đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó theo lộ trình mỗi năm thăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
 
Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
 
Nghị định cũng quy định, những người lao động thuộc trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu tại độ tuổi thấp hơn nhưng không được quá 05 năm tuổi (nam 62, nữ 60) so với quy định trên ở thời điểm nghỉ hưu, trừ khi pháp luật có quy định khác:
 
Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục mà Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành.
 
Có đủ từ 15 năm trở lên làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/20201 (vùng KT-XH đặc biệt khó khăn).
 
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 
Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc tại vùng KT-XH đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.
 
Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
 
Về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu theo điều kiện lao động bình thường của người lao động như đã nêu ở khoản 4 điều 169 Bộ luật lao động, Nghị định 135/2020 của Chính phủ cũng quy định thêm như sau: "Trong trường hợp muốn nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động...". Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.
 
 
 
Linh Chi (t/h)