Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa được dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương

15:19 | 19/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, dự kiến Việt Nam sẽ có 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.
Ngày 18/3, đại diện Bộ Xây dựng cho biết Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 241 về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.
 
Đáng chú ý quyết định này  ghi nhận đề xuất thêm 3 tỉnh thành phố mới trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.
 
Theo Bộ Xây dựng, 3 tỉnh này đều có lợi thế phát triển đô thị như: Khánh Hòa có lợi thế về phát triển du lịch; Bắc Ninh đang có tốc độ đô thị hóa cao, sản xuất công nghiệp và dịch vụ đang phát triển mạnh; Thừa Thiên Huế thì có thế mạnh về du lịch, văn hóa, di sản.
 
3 tỉnh dự kiến là thành phố trực thuộc Trung ương
Bắc Ninh là 1 trong 3 tỉnh được dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
 
Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 3 tỉnh trên phải đáp ứng đủ 5 tiêu chí được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, gồm:
 
-  Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên.
 
- Diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên.
 
- Đơn vị hành chính trực thuộc: Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên; Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên.
 
- Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.
 
- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này
 
Xét theo tình hình hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có diện tích 822 km2, dân số hơn 1,3 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 đạt 122.742 tỷ đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế diện tích 5.048 km2, dân số hơn 1,1 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn 54.798 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa diện tích 5.137km2, dân số trên 1,2 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn 46.498 tỷ đồng.
 
Thành phố trực thuộc Trung ương là một loại hình đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh của Việt Nam. Đây là các thành phố nằm dưới sự quản lý của Trung ương, khác với các thành phố thuộc tỉnh nằm dưới sự quản lý của tỉnh, chỉ tương đương cấp quận huyện hoặc thị xã. Hiện nay cả nước ta có 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.
 
H.A