Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đại dịch cho thấy phẩm chất tốt đẹp và cả sự yếu kém của cán bộ

Hà Lan 12:11 | 14/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá trong đại dịch Covid-19 đã thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, đồng thời nhận thấy những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chúng ta không thể thấy hết được

TP chịu tác động sâu sắc đại dịch

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI mở rộng diễn ra sáng 14/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã kiểm tra, đánh giá các địa phương trên toàn TP và cơ bản thống nhất nhiều nội dung. Tuy nhiên, TP phải phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hội nghị lần thứ 9 của Thành ủy TP.HCM sẽ thảo luận 4 nội dung trọng tâm: Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và cuối cùng là dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết 09/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đề cập đến nội dung kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh TP 9 tháng đầu năm 2021, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, khó lường, buộc TP phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thời gian dài. Điều này đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến kinh tế - văn hóa - xã hội TP. Hầu hết các lĩnh vực đều chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP, 9 tháng đầu năm giảm 4,98%. Chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá như tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt 271.639 tỷ đồng đạt 74,4% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 71%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80%; tăng so với cùng kỳ.

Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu, ông đề nghị phân tích rõ khó khăn, thách thức, kể cả hạn chế yếu kém cần khắc phục; nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục nhanh chóng. Quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động nguồn vốn, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Còn nhiều hạn chế, yếu kém trong hệ thống

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP gặp nhiều khó khăn thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng Nhân dân vượt qua đại dịch, đồng thời bảo đảm duy trì cần thiết về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, huy động, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội.

“Trong ứng phó với đại dịch chưa từng có này, chúng ta thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; đồng thời nhận thấy những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chúng ta không thể thấy hết được” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu, đánh giá đúng và sát; cần tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận thời gian tới.

Về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09/2011 của Bộ Chính trị, ông Nên đánh giá đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài; đề nghị đánh giá công sức, vai trò, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong dịch; đồng thời bàn giải pháp, cơ chế để giúp đỡ và đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp.

Đối với nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 – CtrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Đồng chí đề nghị các đại biểu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm công lao đóng góp rất quan trọng mà chúng ta từng chứng kiến, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá sự ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19 và bàn giải pháp, chính sách cơ chế, giúp đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế và bình thường mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa năm 2021, mà còn là tiền đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI. Vì vậy, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu chọn trọng tâm, thảo luận, đánh giá, tìm biện pháp tích cực khả thi nhằm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chặng đường kế tiếp.