Bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm, loạt doanh nghiệp đối diện án phạt nghiêm khắc

Đông Bắc 15:04 | 20/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Thuế TP HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị đề xuất cụ thể về việc xử lý số tiền đặt cọc của bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm theo đúng chức năng.

 

Cục Thuế TP HCM đã ban hành các thông báo thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính của bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đối với các lô đất thuộc khu chức năng số 3  Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) nhưng đã bỏ cọc.

Theo quyết định của UBND TP HCM ban hành ngày 9/9, UBND TP HCM giao Sở Tài chính, Cục Thuế TP HCM rà soát đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý số tiền đặt cọc 20% và tiền cưỡng chế nợ thuế, trình UBND TP HCM xử lý theo quy định.

Đối với khoản tiền đặt cọc 20% giá khởi điểm đấu giá, Cục Thuế TP HCM cho biết, tại tờ trình ngày 3/8, Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu, trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND TP HCM hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

 Cục Thuế TP HCM vừa có văn bản báo cáo về vấn đề xử lý tài chính sau việc hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm. Ảnh: T.L. 

Theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá các lô đất 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 ký giữa các bên gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM và bốn tổ chức trúng đấu giá, được phòng Công chứng số 7 chứng nhận quy định rõ nội dung, quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế mà bên trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá là vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Khi đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ ra thông báo về việc các doanh nghiệp này không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên-Môi trường trình UBND TPHCM ra quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Các tổ chức trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền cọc. Khoản tiền cọc này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này thì người có tài sản đấu giá là UBND TP HCM và tiền đặt cọc được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Hiện tại, tài khoản của Cục Thuế TP HCM đang giữ hơn 40 triệu đồng trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Sheen Mega và 820.916 đồng trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Dream Republic để nộp theo quyết định cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế TP HCM.

Cục Thuế TP HCM cho biết sẽ thực hiện rà soát, bù trừ số tiền thuế trích thu được từ việc cưỡng chế nợ. Trường hợp người nộp thuế sau khi thực hiện bù trừ theo quy định mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản nợ thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền nộp thừa từ người nộp thuế, Cục Thuế TP HCM sẽ xử lý theo quy định.

Bốn doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất Thủ Thiêm trong phiên ngày 10/12/2021 mất cọc hơn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Sheen Mega tiền đặt cọc hơn 203 tỷ đồng, Công ty CP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng, Công ty TNHH ĐT Bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.