Bộ Tài chính đánh giá sơ bộ kết quả thu ngân sách nhà nước 4 năm

17:37 22/05/2019 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đánh giá sơ bộ kết quả thu ngân sách nhà nước trong 4 năm  (2016-2019) và một số giải pháp nhằm cơ cấu lại ngân sách, nợ công, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia

Bộ Tài chính đánh giá sơ bộ kết quả thu ngân sách nhà nước 4 năm - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Bộ Tài chính, quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công 4 năm qua chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cụ thể là tăng trưởng kinh tế suy yếu, lạm phát và thâm hụt thương mại gia tăng.

Tổng thu NSNN 4 năm qua đạt 24,9% GDP, trong đó, thu nội địa 2018 đạt gần 83% tổng thu NSNN. Tỉ trọng thu ngân sách Trung ương giảm còn khoảng 55% tổng thu NSNN.

Một số luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng cũng được sửa đổi. Thời gian nộp thuế được rút ngắn từ 537 giờ xuống còn 117 giờ. Hệ thống thuế quan điện tử (VNACCS/VCIS), cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN được triển khai. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, tập trung các đối tượng rủi ro cao.

Để đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện chính sách thu minh bạch, hiệu quả, mở rộng cơ sở thu, điều chỉnh ưu đãi; nâng cao hiệu quả quản lý thu, hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ bội chi xuống mức bền vững theo thông lệ quốc tế; tăng cường quản lý nợ công theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo an toàn, bền vững.