Bộ Tài chính: Sai phạm của các cá nhân không ảnh hưởng tới hoạt động của UBCKNN

P.V 17:02 | 18/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Bộ đã sẵn sàng các phương án, kể cả phương án tăng cường cán bộ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống khác nhau.

Chiều 18/5, ngay sau thông báo chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Bộ Tài chính cho biết đã sẵn sàng phương án tăng cường năng lực toàn diện, kể cả phương án tăng cường cán bộ, cho các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Bộ Tài chính khẳng định sẽ chấp hành nghiêm kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời chỉ đạo UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm. 

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. 

 

Bộ Tài chính sẵn sàng các phương án, kể cả phương án tăng cường cán bộ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống khác nhau", ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của UBCKNN và các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

Với nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ đang phát huy được hiệu quả, sự phục hồi và năng động của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính tin tưởng thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.