Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra loạt chỉ đạo ‘nóng’

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra loạt chỉ đạo ‘nóng’

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đà lao dốc, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những chỉ đạo đến các Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra các cảnh báo, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin...