Chủ tịch CTCP Chứng khoán TP.HCM vừa bị xử phạt là ai?

Chủ tịch CTCP Chứng khoán TP.HCM vừa bị xử phạt là ai?

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Huân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM)
Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 80 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 80 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng hạn khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; không công bố dự kiến giao dịch.
Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ

Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ

Ủy ban CKNN vừa có văn bản gửi NHNN về việc bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng Sacombank, ước tính lượng cổ phiếu quỹ Sacombank muốn bán có giá trị thị trường khoảng 2.358 tỷ đồng.