Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Mưa lũ miền Trung là tổ hợp của các dạng thiên tai, không phải do thuỷ điện

10:51 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định lũ lụt, thiên tai tại miền Trung vừa qua không phải lỗi do thủy điện.Nguyên nhân là do tổ hợp của các dạng thiên tai xảy ra cùng một lúc.