Cách đào Bitcoin trong năm 2021

14:40 | 23/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vài tháng qua, giá đồng Bitcoin đã vượt ngưỡng 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, việc khai thác Bitcoin không hề dễ dàng và khá tốn kém.