Cách đào Bitcoin trong năm 2021

14:40 23/02/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Vài tháng qua, giá đồng Bitcoin đã vượt ngưỡng 50.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, việc khai thác Bitcoin không hề dễ dàng và khá tốn kém.