Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Minh An 15:44 | 04/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nội dung mới được nêu tại thông tư 09 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

 

 Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo (Ảnh minh họa: Báo chính phủ)

 Cụ thể, khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo thông tư, việc chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng sẽ phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo cụ thể tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch, địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền. Đối với khách hàng chuyển tiền, phải cung cấp thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, quốc tịch…

NHNN cũng cho biết, với các giao dịch chuyển tiền điện tử phát sinh từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ; hoặc giao dịch chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính với nhau… thì tổ chức cung cấp dịch vụ không cần phải báo cáo.

  Thông tư này nhằm theo dõi những giao dịch không bình thường, phục vụ mục đích bất hợp pháp. Cơ quan chức năng sẽ tự giám sát các giao dịch bất thường và tự xử lý. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng quyết định, nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống tội phạm.