Cảm nhận của một Đảng viên trẻ về Công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, công tác bồi dưỡng phát triển Đảng viên trẻ tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

11:16 | 20/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người/ Từ thưở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió /Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin,giữa biển khơi biết đâu là bờ/ Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ…”

Những lời ca đẹp đẽ trong bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn thể hiện niềm vinh dự, tự hào và đầy hãnh diện của một người đảng viên trẻ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng giáo dục, rèn luyện và dìu dắt để trưởng thành.  Đó cũng là tâm trạng của tôi khi được kết nạp, trở thành người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 10/2012 tôi bắt đầu bước chân vào làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, quá trình học tập và rèn luyện tại nơi đây chưa phải là một hành trình dài nhưng cũng đủ để thử thách ý chí và nghị lực của tôi, đủ cho tôi có thời gian để rèn luyện và hoàn thiện những phẩm chất đạo đức tốt, có được những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức trở thành một đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Quá trình phấn đấu nỗ lực ấy, tôi luôn được sự dìu dắt, giúp đỡ, kịp thời động viên chỉ bảo của các đảng viên trong chi bộ, của anh chị em đồng nghiệp; sự quan tâm và luôn tạo điều kiện của Đảng Uỷ, Ban Giám đốc Chi nhánh, đã truyền cảm hứng, động lực cho không chỉ riêng tôi mà cho cả tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Hà Nội, giúp chúng tôi cảm thấy tâm huyết hơn với công việc, gắn bó hơn với mái nhà chung Vietcombank.

BCH Đảng Uỷ, Ban Giám đốc Chi nhánh luôn quan tâm tới công tác chăm lo cho lớp cán bộ trẻ, bồi dưỡng cho sự kế tiếp, bổ sung vào lực lượng của Đảng để Đảng ta không ngừng lớn mạnh về lượng và chất. Công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng lớp trẻ kế cận là rất cần thiết như di chúc của Bác đã viết:

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách  mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng Uỷ, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Chi nhánh Hà Nội luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nên đã thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên trong Chi nhánh tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua sinh hoạt đoàn; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên phấn đấu tốt, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cũng là một nội dung quan trọng trong công tác phát triển Đảng. Các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên trẻ như chúng tôi  nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Vì thế, công tác phát triển đảng viên của tổ chức Đoàn của Vietcombank Chi nhánh Hà Nội đã đạt được những kết quả rất khả quan. Chất lượng Đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi ngày càng được nâng cao. Sau khi kết nạp, đa số các Đảng viên trẻ phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt trong Chi nhánh. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng luôn là nguyện vọng, là mục tiêu, động lực phấn đấu của mỗi người. Trải qua gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cùng toàn dân tộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bởi vậy, được kết nạp vào Đảng là một nguồn động viên khích lệ to lớn giúp tôi, một đảng viên trẻ càng thêm tin tưởng và vững bước trên con đường dài phía trước. Tôi luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ mà một đảng viên trẻ sẽ phải gách vác tuy sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi tin tưởng với sự dìu dắt của Đảng mà trực tiếp là Chi bộ 2 nói riêng, và Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội nói chung, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”, tôi nguyện giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cao đẹp của Đảng; luôn tu dưỡng đạo đức và trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành một đảng viên gương mẫu trong mắt của quần chúng; đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho tập thể, cho cộng đồng.

Lan Hoa - chi bộ 2 - Đảng bộ Vietcombank Hà Nội