Vietcombank bàn phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ 2024

Vietcombank bàn phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ 2024

Vietcombank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 vào ngày 26/4. Đại hội dự kiến thảo luận một số vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận năm 2022.
Rủi ro nợ xấu quay trở lại với ngân hàng

Rủi ro nợ xấu quay trở lại với ngân hàng

Các chuyên gia phân tích của SSI cho rằng áp lực nợ xấu ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 khi đã bị trì hoãn ghi nhận, nền kinh tế phục hồi chậm. Hệ thống ngân hàng có thể mất khoảng 2-3 năm để trích lập đủ số dự phòng cần thiết và xóa các khoản nợ xấu.