CEO GELEX mua xong 1 triệu cổ phiếu Chứng khoán VIX

Diên Vỹ 16:43 | 12/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông báo gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh gần đây, ông Nguyễn Văn Tuấn, em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX vừa hoàn tất giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu VIX, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 14,84% lên 15,02% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn còn được biết đến với vai trò Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX, mã: GEX). 

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tuấn đã nắm giữ 81.481.678 cổ phiếu VIX, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,84%. Sau giao dịch mua thêm 1.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ của ông Tuấn lại Chứng khoán VIX đã tăng lên 15,02%, tương đương 82.481.678 cổ phiếu.

Phương thức thực hiện giao dịch là mua thỏa thuận từ ông Phan Đức Lĩnh. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 11/7. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần này đã được cổ đông Chứng khoán VIX thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 

Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn là người có liên quan tại Chứng khoán VIX là 25,12% vốn điều lệ. 

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2022, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 446,21 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334,74 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,7% và 15,9% so với quý I/2021. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý I đạt 268,08 tỷ đồng, cũng giảm 15,9%.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, Chứng khoán VIX cho biết kế hoạch lãi trước thuế năm 2022 là 820 tỷ đồng, giảm 9,6% so với mức thực hiện năm ngoái. Lãnh đạo công ty cho hay mục kế hoạch lợi nhuận năm nay được đưa ra dựa trên ước tính kết quả kinh doanh và diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán trong nước 6 tháng đầu năm cũng như triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm. 

 Nguồn: Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC

 

Trong một diễn biến khác, Chứng khoán VIX cũng có thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền vào ngày 20/7 tới đây, tỷ lệ chia 6% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIX sẽ nhận được 600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/8.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán VIX đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%, trong đó bao gồm 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu được dự kiến thực hiện trong thời gian là quý III năm nay.