Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

11:34 | 18/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu bao gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng nay, ngày 18/11/2020.
Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào sáng nay, ngày 18/11/2020 tại Hà Nội.
 
Một vài hình ảnh về lễ tưởng niệm ghi nhận trong sáng nay:
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 
Thùy Dương