Có thể mất cả thập kỷ xây dựng thị trường xếp hạng tín nhiệm, không phải chỉ để phát hành TPDN

Có thể mất cả thập kỷ xây dựng thị trường xếp hạng tín nhiệm, không phải chỉ để phát hành TPDN

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng xây dựng thị trường xếp hạng tín nhiệm là giải pháp căn cơ để lành mạnh hóa việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, xếp hạng tín nhiệm không chỉ để làm tiêu chí phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà còn phục vụ các kênh cho vay tín dụng ngân hàng, niêm yết trên sàn, vay quốc tế…
Chuyên gia nói về thị trường TPDN: Khó kiểm soát kiểu 'đồng này mua mắm, đồng này mua tương'

Chuyên gia nói về thị trường TPDN: Khó kiểm soát kiểu 'đồng này mua mắm, đồng này mua tương'

Tại hội thảo "Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, bền vững" diễn ra chiều 19/5, các chuyên gia cho rằng kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu là vô cùng quan trọng trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại đang quá sức trong cho vay vốn dài hạn, do đó vấn đề cốt lõi là làm thế nào lành mạnh hóa thị trường chứ không bóp nghẹt.