Chứng khoán Tân Việt và Chứng khoán Kỹ thương bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Đông Bắc 14:37 | 17/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Chứng khoán Tân Việt. Tổng số tiền bị phạt là 745 triệu đồng. Còn Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương bị phạt 405 triệu đồng.

  

Theo UBCKNN, căn cứ kết quả kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 1/1/2021 đến 5/9/2022, ngày 11/1, UBCKNN ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (địa chỉ tại tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), số tiền 300 triệu đồng vì không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 100 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Phạt tiền 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

 Chứng khoán Tân Việt bị phạt 745 triệu đồng do vi phạm tư vấn trái phiếu. Ảnh UBCK.

Trước đó, Công ty không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 1 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Phạt tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký, gồm: Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý IV/2021.

Phạt tiền 150 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Trước đó, trong giai đoạn từ 1/1/2022 đến 30/8/2022 có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt vượt quá 70% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Tổng cộng, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt bị phạt tiền lên tới 745 triệu đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (địa chỉ tại tầng 27, 28, 29 tòa nhà C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 20/QĐ-XPHC, số tiền 250 triệu đồng do không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty cổ phần Wealth Power (Wealth Power) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001. Tại điểm e mục 11.1, trang 20-21 Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Bản công bố thông tin) của Wealth Power có nội dung “Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành”.

Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại điểm e mục 11.1 Bản CBTT của Công ty Wealth Power là không chính xác.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Trước đó, Công ty thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định.

Cuối cùng, do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt 70 triệu đồng.

Theo đó, Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022; Công ty báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021 (gồm: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương lên tới 405 triệu đồng.

Với vi phạm không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định; vi phạm về hạn chế đầu tư...; đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn;... UBCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam bị phạt 120 triệu đồng; Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình bị phạt 100 triệu đồng; Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước bị phạt 115 triệu đồng; Công ty cổ phần Vinaceglass bị phạt 85 triệu đồng....